کاهش مصرف بتن

قالب های ماندگار بهسازان به جهت مشخصات خاص ابعادی و فیزیکی به چند روش میزان مصرف بتن سقف و وزن سقف را کاهش می دهد:

1- کاهش جان تیرچه ها و بهینه سازی ابعاد آنها بر اساس آیین نامه ها:

بر اساس آیین نامه های داخلی و بین المللی حداقل جان تیرچه برای دال های مجوف می بایست 10 سانتیمتر باشد. در برخی از قالب های تولیدی مجوف مقدار جان تیرچه از مقدار مذکور کمتر است که به لحاظ آیین نامه کفایت لازم برای دهانه ها را ندارد. محاسبات دقیق سازه مشخص می سازد که جان تیرچه بیش از 10 سانتیمتر غیر از افزایش مصرف بتن و وزن سقف کارکرد دیگری ندارد، لذا در قالب های ماندگار بهسازان هر چند امکان اجرای جان تیرچه بیش از مقدار مذکور امکان پذبر می باشد ولی مقدار جان ها به 10 سانتیمتر محدود شده است تا وزن سقف و مصرف بتن بهینه شود.

 

2- قالب ماندگار بهسازان بزرگترین و بهینه ترین ابعاد را نسبت به سایر قالب های ماندگار داراست که علاوه بر سهولت اجرا، مصرف بتن سقف را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

3- اکثر قالب های ماندگار به دلیل تولید از مواد پلاستیکی بازیافتی در حین اجرا دچار شکستگی و یا فرورفتگی می شوند و محل قالب آسیب دیده با بتن پر می شود که علاوه بر افزایش مصرف بتن، وزن مرده سقف نیز افزایش می یابد.

 


4- قالب های ماندگار بهسازان به دلیل آنکه از فوم پلی استایرن تولید شده است، در قرارگیری در دهانه های نامتقارن و گوشه ها  و یا دهانه هایی که مضرب صحیحی از قالب نمب باشد، می توان آن را برش داده و در سقف قرار داد. بدین جهت مصرف بتن سقف و بار مرده کاهش می یابد. شایان ذکر است این بار مرده عمدتا توسط طراحان سازه در نظر گرفته نمی شود.

 

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی