مقایسه با سایر سیستم های مجوف

سیستم دال مجوف با قالب ماندگار بهسازان دارای مزایای عمده فنی و اجرایی نسبت به سایر سیستم های دال مجوف می باشد که در لینک های زیر قابل مشاهده است:


مقایسه فنی

       کاهش مصرف بتن

       بهینه سازی ابعاد

       صرفه اقتصادی در دهانه های بلند

       هزینه کم تولید قالب

مقایسه اجرایی

        عدم شکستگی قالب

        عدم ورود بتن به قالب

        ورود کامل بتن به زیر سقف

       سهولت در نگهداری قالب ها

      قابلبت قالب گذاری نیمه

      ایجاد کاور مناسب

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی