تصاویر اجرایی پروژه ها

با توجه به خصوصیات منحصر به فرد قالب های ماندگار بهسازان در مدت محدودی که از تولید آن می گذرد بسیاری از پروژه های در حال ساخت به تقاضای کارفرما و یا مجری قالب خود را به قالب ماندگار بهسازان تغییر داده و ادامه پروژه  با استفاده از قالب های جدید در حال اجرا می باشد.

تصاویر نمونه ای از این پروژه ها در پایین آمده است:

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی