شرکت مهندسی بهسازان

مجتمع مسکونی خیابان ظفر

مجتمع مسکونی خیابان ظفر سقف یوبوت، معرفی پروژه

مجتمع مسکونی خیابان ظفر ، عنوان، محل، تعداد طبقات، متراژ پروژه، ارتفاع، کاربری طبقات

مجتمع مسکونی خیابان ظفر ، یوبوت ، دال دوطرفه ، دهانه بلند                                            یوبوت سایز 20

مجتمع مسکونی خیابان ظفر ، سایز یوبوت، ضخامت سقف، ماکزیمم فضای تامین شده، دهانه موثر

 

 

خدمات مهندسی یوبوت ارائه شده توسط شرکت مهندسی بهسازان

 

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی