شرکت مهندسی بهسازان

 

مشخصات طراحی سیستم دال مجوف یوبوت uboot

 

جهت در نظر گرفتن سیستم سازه با دال مجوف یوبوت uboot در طرح معماری نکات اولیه ذیل ارائه می گردد:

1- به جهت افزایش فوق العاده دهانه سازه و کم شدن سختی قاب ها چتانچه بخواهیم سقف یوبوت uboot بدون آویز اجرا شود می بایست به میزان کافی در مدل سازه دیوار برشی متقارن تامین نمود. چنانچه میزان دیوارهای برشی کافی نباشد تیرهای داخلی سقف آویز دار خواهد بود.

2- برای انتخاب نوع یوبوت مناسب برای پروژه خود می توانید به جدول زیر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که جدول زیر برای بار زنده 200 کیلوگرم بر متر مربع و بار مرده کفسازی متعارف ارائه شده است:

ارتفاع یوبوت

نوع

ضخامت سقف

دهانه موثر سازه

u-boot 16

تک

31cm

9.5  m

u-boot-20

تک

35cm

11.5 m

u-boot 24

تک

39cm

13.5 m

u-boot 32

دوبل

47cm

15 m

u-boot 40

دوبل

55cm

17.5 m

u-boot 48

دوبل

63cm

20 m

 مشخصات فنی یوبوت ، دالی فرم ، ایتالیا

 

چنانچه سربار سازه از موارد فوق تجاوز نماید دهانه باید از مقادیر مندرج در جدول کاهش یابد.

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی