شرکت مهندسی بهسازان

 

کاهش جرم موثر دال

 

وزن سقف یوبوت uboot

 

سیستم دال مجوف یوبوت اگرچه سختی تقریبا مشابهی با دال هم ضخامت خود ایجاد می کند ولی به لحاظ وزن، تقریبا نصف آن وزن را دارد.

این امر علاوه بر کاهش وزن سازه و عملکرد بهتر در زلزله، موجب کاهش در مصالح مصرفی بتن می شود.

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی