دانلودها

فیلم معرفی یوبوت بهسازان uboot          مزایای یوبوت بهسازان uboot         فونداسیون با یوبوت بهسازان uboot

                                                   فیلم : معرفی یوبوت (5.93MB)                             فیلم : مزایای یوبوت (10.5MB)                        فیلم :اجرای فونداسیون با یوبوت (1.2MB)

 

جزئیات اجرائی یوبوت بهسازان uboot          پروژه های بین المللی یوبوت بهسازان uboot خارج        کاملترین فیلم در زمینه یوبوت uboot بهسازان

                                               فیلم : جزئیات اجرایی یوبوت(5.9MB)                فیلم : پروژه های بین المللی یوبوت (3.6MB)        فیلم : فیلم کامل در زمینه یوبوت (20.3MB)

 

 فیلم مراحل اجرای سقف یوبوت uboot          کاتالوگ شرکت مهندسی بهسازان یوبوت uboot        Blank Image

فیلم : مراحل اجرای یوبوت (966KB)                 کاتالوگ شرکت مهندسی بهسازان (1.14MB)                                                                      

 

 

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی