شرکت مهندسی بهسازان

کاربرد دال مجوف یوبوت u-boot در پارکینگ‌ها

 

کاربردهای یوبوت

 

یکی از پرکاربردترین استفاده‌های دال مجوف یوبوت در احداث پارکینگ‌ها می‌باشد.

عمده مزایای این سیستم جهت احداث پارکینگ عبارتند از:

1- افزایش فاصله ستون ها و افزایش تعداد پارکینگ ها

2- حذف ستون های میانی و امکان گردش راحت تر ماشین ها

3- صلبیت بالای سقف و عدم ارتعاش در دهانه‌های بلند

4- هزینه بسیار کم احداث نسبت به سیستم‌های مشابه در این دهانه

با توجه به موارد فوق الذکر، استفاده از دال مجوف یوبوت به صورت گسترده‌ای رو به افزایش است.

کاربردهای یوبوت

RSS

  • بنانیوز-اگر بخواهم واقع بینانه به روند مدیریت بحران در کشورمان بپردازم ، به نظر من ،مدیریت بحران در کشور ما از چند مشکل اساسی رنج میبرد. اولین و مهمترین مشکل ما عدم توجه به شایسته سالاری در مدیریت ارشد مدیریت بحران است، مدیران ارشدی که کمترین تخصصی در...

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است ،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است.به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را...

شبکه های اجتماعی